Thông tin đầy đủ về gỗ cẩm lai Việt – Campuchia – Châu Phi

Thông tin đầy đủ về gỗ cẩm lai Việt – Campuchia – Châu Phi

Người yêu thích gỗ không ai không biết đến gỗ cẩm lai; loại gỗ có giá trị cao trong ngành thi công nội thất hiện nay. Tuy vậy, kiến thức đầy đủ về chúng lại được cóp nhặt khá nhiều; nguồn gốc từ nhiều nơi. Đôi khi chỉ có dân trong nghề (người buôn gỗ; thợ làm) mới...