Đặt đóng nội thất 0932 12 15 19

THÔNG TIN CHUNG WEBSITE

  • Địa chỉ trang website: https://mocchuan.vn
  • Doanh nghiệp sở hữu: MD WOOD CO.,ltd
  • Mã số thuế:0313067933
  • Địa chỉ văn phòng: 360 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
  • Tel. 0286 276 15 19
  • Máy chủ: Vietel IDC – Bình Dương – HCM

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NỘI DUNG ĐĂNG

Những thông tin cá nhân không được xử lý tự động. Thông tin này giúp chúng tôi nắm được số lượng truy cập trang website và từ đó nâng cấp nhằm mang lại nội dung tốt nhất cho người sử dụng. Dữ liệu liên quan đến tần suất truy cập của người sử dụng trang website không bị khai thác. Đây chỉ là những con số mang tính thống kê cho chúng tôi được biết tần suất truy cập trang website hàng ngày, hàng giờ, những lỗi phổ biến của người sử dụng hay của máy chủ.

Chúng tôi xin thông báo với quý vị rằng không có sự đảm bảo an toàn về những thông tin được trao đổi trên mạng Internet. Mỗi người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm về việc trao đổi thông tin của mình. Nếu người truy cập có sự thắc mắc, người sử dụng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách liên hệ trực tiếp tới người điều hành website qua địa chỉ bưu điện sau:

MD WOOD CO.,ltd
360 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9
Thành phố Hồ Chí Minh

BẢO VỆ VÀ QUYỀN TÁC GIẢ 

Các cấu phần của trang web (hình thức trình bày, cách dàn trang, phông chữ, cấu trúc…) được bảo hộ bởi những quy định luật pháp về bản quyền đối với kiểu dáng, mẫu mã, quyền tác giả, nhãn hiệu, hình ảnh. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép hoặc bắt chước các cấu phần trên trừ trường hợp được chúng tôi đồng ý rõ ràng. Cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử phạt theo những quy định hiện hành. Trang web hiện tại thuộc bản quyền của công ty, căn cứ theo các điều khoản L.111.1 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Hình ảnh, nội dung, logo cùng tất cả những thông tin được đăng trên trang website trên đều thuộc về công ty hoặc bên thứ ba với sự cho phép của công ty.

Việc sao chép, sửa chữa, tái sử dụng những thông tin của trang website của công ty chỉ được phép trong trường hợp phục vụ mục đích cá nhân, theo đúng điều khoản L 122-5 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Khi sao chép thông tin, người sử dụng phải ghi rõ nguồn trích dẫn và tác giả của tác phẩm. Trong bất kỳ trường hợp nào, những hành động trên không được gây thiệt hại cho bên thứ ba. Nghiêm cấm các hình thức sao chép, sửa chữa, tái sản xuất toàn bộ hay một phần thông tin với mục đích quảng cáo, thương mại. Tất cả dữ liệu được bảo vệ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ năm 2005, phần 2 về quyền tác giả và quyền liên quan.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LIÊN KẾT WEBSITE

Chúng tôi cho phép tất cả các trang website khác thiết lập các đường dẫn tới địa chỉ https://mocchuan.vn, ngoại trừ những trang website tuyên truyền thông tin mang tính chất bạo lực, khiêu dâm, bài ngoại hoặc có khả năng ảnh hưởng xấu đến công chúng hoặc kích động chính trị. Đường dẫn phải được đặt ở trang chủ và trang web https://mocchuan.vn phải được xuất hiện tại một cửa sổ mới. Trong mọi trường hợp công ty có quyền yêu cầu xóa đường dẫn liên kết nếu trang website này không tôn trọng những quy định trên.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đối với các trang website của các đơn vị và cá nhân hoặc các nguồn thông tin tồn tại trên Internet được liên kết từ trang website hay bất kỳ sự thay đổi hay cập nhật thông tin trong các trang đó. Chúng tôi cố gắng hết sức để phục vụ người sử dụng trang website có được những thông tin tin cậy và chính xác. Tuy nhiên, trang website vẫn có thể sai sót và lưu giữ những thông tin không đầy đủ chưa được cập nhật. Chúng tôi xin chân thành cám ơn người sử dụng thông báo cho chúng tôi biết những thiếu sót trên.