Tap đầu giường hay còn gọi là tủ đầu giường là một sản phẩm bổ trợ. Đôi khi người ta quên đi tác...