Trên thị trường nội thất thì gỗ beech là loại gỗ được xếp vào nhóm các loại gỗ có chất lượng cao....